Home » conferinta_date_medicale_regulament
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Reuniune privind prelucrarea datelor in domeniul medical din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor

Pe data de 28 noiembrie 2016, a avut loc a reuniune a reprezentanților societăților interesate de prelucrarea datelor în domeniul medical și farmaceutic, organizată la inițiativa companiei Ernst & Young.

În cadrul acestui eveniment reprezentanta Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a susținut o prezentare a principalelor reguli aplicabile în domeniul medical și a noutăților aduse de Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, aplicabil începând cu data de 25 mai 2018.

La această reuniune, reprezentantul Colegiului Farmaciștilor din România a subliniat particularitățile și importanța utilizării datelor personale în domeniul farmaceutic, precum și dificultățile practice existente.

De asemenea, din partea companiei Ernst & Young au fost subliniate măsurile interne necesare la nivelul fiecărui operator, pentru evaluarea riscurilor și asigurarea confidențialității datelor deținute.

Invitații prezenți din mediul privat și-au manifestat interesul pentru noile reguli stabilite de Regulament general de prelucrare a datelor personale și modalitățile corespunzătoare de adaptare la cerințele europene.

Cu acest prilej, instituția noastră își exprimă deplina disponibilitate de participare la viitoarele evenimente specifice de interes pentru sectorul public sau privat, inclusiv pentru asigurarea unei informări adecvate privind aplicabilitatea Noului Regulament privind protecția datelor.

                                               

Biroul juridic şi comunicare