Home » drepturile_persoanelor_fizice_SIS_II
 Română | English | Francais

Drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate în SIS II

 

Persoanele ale căror date sunt colectate, păstrate sau prelucrate în alt mod în Sistemul de Informații Schengen generația a II-a (denumit în continuare SIS II) au dreptul de acces, de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate ilegal. Modalitățile de exercitare a acestor drepturi sunt descrise în Ghidul pentru exercitarea dreptului de acces la datele introduse în SIS II.

Dreptul de acces

Dreptul de acces este posibilitatea oricărei persoane care solicită acest lucru de a avea cunoștință de informațiile care o privesc stocate într-un fișier de date, astfel cum este menționat în legislația națională. Acesta este un principiu fundamental al protecției datelor care permite persoanelor vizate să exercite controlul asupra datelor cu caracter personal păstrate de terți. Acest drept este prevăzut în mod expres la 53 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1861 și cu art. 67 din Regulamentul (UE) 2018/1862.

Dreptul de acces se exercită în conformitate cu Legea nr. 141/2010, republicată. Astfel, potrivit art. 62 din Legea nr. 141/2010, republicată, cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii.

Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţionează de către Biroul SIRENE naţional numai după solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE naţional solicită poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare.

Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acțiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor şi libertăților altor persoane.                  

Dreptul de rectificare și de ștergere a datelor

În plus față de dreptul de acces, există și dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete sau dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal stocate ilegal (art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1861 și art. 67 din Regulamentul (UE) 2018/1862).

Potrivit cadrului legal Schengen, numai statul membru responsabil cu emiterea unei semnalări în SIS II o poate modifica sau șterge (a se vedea art. 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1861 și art. 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1862).     

Dreptul de rectificare și de ștergere a datelor se exercită în conformitate cu Legea nr. 141/2010, republicată. Astfel, potrivit art. 62 din Legea nr. 141/2010, republicată, cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ștergere a datelor personale.

Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

În cazul în care cererea este depusă într-un stat membru care nu a emis semnalarea, autoritățile competente ale statelor membre în cauză cooperează în vederea soluționării cazului, prin schimbul de informații și efectuând verificările necesare.

Detaliile de contact ale organismului căruia trebuie adresate cererile de acces, rectificare și ștergere

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională

Biroul SIRENE

Calea 13 Septembrie nr. 1-5, București, sectorul 5

România

Tel.: +40 21 315 96 26; +40 21 314 05 40

Fax: +40 21 314 12 66; +40 21 312 36 00

E-mail: ccpi@mai.gov.ro

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea pentru protecția datelor

Potrivit art. 64 din Legea nr. 141/2010, republicată, legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informațiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Email: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a iniția o procedură juridică

Potrivit art. 63 din Legea nr. 141/2010, republicată, atunci când instanța de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu.          

Ghidul pentru exercitarea dreptului de acces la datele introduse în SIS II