Home » Proiect de decizie
 Română | English | Francais

30 noiembrie 2007

 

Proiectul deciziei cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit

Având în vedere necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării în cadrul sistemelor de evidenţă de tipul birourilor de credit, datorită naturii datelor prelucrate şi scopului prelucrării acestor date, Autoritatea de supraveghere a afişat pe site-ul propriu proiectul deciziei cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, faţă de care pot fi transmise propuneri, sugestii sau opinii până la data de 10 decembrie 2007.