Home » Proiect decizie 10.09.2015
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi supune atenţiei proiectul unei noi decizii privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care este necesară notificarea.

 Faţă de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afişarea prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.