Home » Notificari online
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Începând cu data de 1 octombrie 2008, formularele de notificare se transmit on-line. În mod excepţional, în cazul în care anumiţi operatori nu dispun de mijloacele tehnice necesare transmiterii formularelor de notificare electronic, acestea se pot  completa on-line la sediul autorităţii de supraveghere sau se vor transmite, în format de hârtie, prin postã. În această situaţie, notificarea va fi însoţită de o adresă prin care operatorul justifică imposibilitatea transmiterii formularului de notificare în sistem on-line.