Home » Comunicat investigatie Brasov
 Română | English | Francais

Comunicat de presă privind investigaţia efectuată de ANSPDCP la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov

 

În urma sesizărilor primite de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din partea cetăţenilor din judeţul Braşov şi a presei locale, a fost investigată legalitatea prelucrării constând în dezvăluirea prin publicare pe pagina de Internet a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, www.casbv.ro, a unui anunţ colectiv cuprinzând datele contribuabililor (30.210 persoane fizice) la fondul de asigurări de sănătate, sub forma unei liste cu nume, prenume, domiciliu, denumirea actului administrativ fiscal şi a numărului şi a datei actului.

Din investigaţia efectuată a rezultat că nu au fost respectate prevederile legale în vigoare privind procedura de comunicare prin publicitate a actelor administrative fiscale, din perspectiva Codului de procedură fiscală, a actelor emise de Ministerul Finanţelor Publice şi a jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.

Ca atare, întrucât:

  • deciziile de impunere emise de CASJ Braşov nu au fost comunicate iniţial în altă modalitate, conform art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedură fiscală, de natură a permite transmiterea şi primirea acestora şi numai în cazul epuizării, din motive obiective, a celorlalte modalităţi, să se fi procedat la comunicarea prin publicitate pe Internet,
  • lista publicată pe Internet nu a fost actualizată pe parcursul soluţionării contestaţiilor depuse de cei interesaţi,

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus sancţionarea CASJ Braşov cu amendă pentru săvârşirea contravenţiei de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal (art. 32 din Legea nr. 677/2001, raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege).

Pentru restabilirea legalităţii prelucrării, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus prin decizie ştergerea de pe pagina de Internet a CASJ Braşov a datelor personale ale persoanelor fizice către care s-au emis decizii de impunere, anexate anunţului colectiv nr. 16958 din 08.06.2010, faţă de care nu s-au efectuat diligenţele necesare pentru comunicarea actelor administrative fiscale în celelalte modalităţi reglementate de art. 44 alin. (2) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală, cu respectarea caracterului exact şi actualizat al informaţiilor utilizate în vederea emiterii şi ulterior, dacă este cazul, a publicităţii deciziilor de impunere faţă de aceste persoane.