Home » Investigatie Unicredit
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat în anul 2008 o investigaţie la Unicredit Ţiriac Bank SA., în urma unei plângeri prin care un petent semnala faptul că această bancă nu a dat curs solicitării sale de ştergere a raportării întârzierilor sale de plată din baza de date a Biroului de Credite, deşi a cerut în mod expres acest lucru băncii încă din luna decembrie 2007.

În controlul realizat de Autoritatea naţională de supraveghere s-a constatat săvârşirea de către Unicredit Ţiriac Bank SA a contravenţiei de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal, întrucât nu i-a fost respectat petentului dreptul de intervenţie.

Această faptă a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 1.000 RON.

Subliniem că orice persoană are dreptul de a obţine de la operator (persoană juridică de drept privat sau public), la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. Pentru exercitarea acestui drept, persoana respectivă va înainta operatorului respectiv o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, acesta fiind obligat să-i comunice măsurile luate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.