Home » Proiect decizie scutire partide
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi vă supune atenţiei proiectul unei noi decizii privind stabilirea unor cazuri în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal.

Faţă de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii până la data de 16 iunie 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.