Home » ANSPDCP nu a avizat proiectul legii privind reţinerea datelor
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

ANSPDCP nu a avizat proiectul legii privind reţinerea datelor

ANSPDCP nu a avizat proiectul Legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate, de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, deoarece acesta conţine, în cea mai mare parte, prevederi identice cu cele ale Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, declarată neconstituţională de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1258/2009.

Una din principalele obiecţii ale ANSPDCP s-a referit la accesul la date a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin raportare la prevederile art. 4 din Directiva nr. 2006/24/CE, conform cărora statele membre vor adopta măsuri pentru a se asigura că datele stocate vor fi folosite doar de către autorităţile naţionale competente în cazuri specifice şi potrivit legislaţiei naţionale.

O altă obiecţie rezidă în lipsa unei proceduri clare de solicitare şi comunicare a datelor reţinute de furnizori către autorităţile competente. 

În acelaşi timp, s-a solicitat ca proiectul să conţină prevederi referitoare la alocarea resurselor financiare şi umane necesare îndeplinirii noilor competenţe stabilite în sarcina Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.