Home » Urban si asociatii
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În data de 10 aprilie 2008, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat o investigaţie la S.C. Urban & Asociaţii S.R.L., în scopul verificării modului de aplicare a Legii nr. 677/2001, inclusiv a respectării măsurilor de securitate şi confidenţialitate de prelucrare a datelor personale.

Cu ocazia acestui control s-a constatat:

S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. a notificat Autorităţii de supraveghere prelucrările de date personale efectuate în exercitarea activităţii sale, în scopul de colectare debite/recuperare creanţe, servicii de consiliere legală şi reprezentare în justiţie, precum şi servicii pe internet.

Din declaraţiile pe proprie răspundere ale d-lui Urban Iulian - reprezentantul operatorului şi din verificările efectuate pe site-ul societăţii s-a reţinut că S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. are constituită o proprie bază de date cu caracter personal, postată pe site-ul propriu şi intitulată ”Lista ţeparilor împotriva cărora există hotărâri judecătoreşti”.

Din verificările efectuate, s-a constatat că S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. nu a declarat că prelucrează date personale în scopul ţinerii evidenţei persoanelor rău-platnice, ceea ce constituie contravenţia de „omisiune de notificare şi notificare cu rea credinţă”, prevăzută de art. 31 din Legea nr. 677/2001.

Menţionăm că persoanelor juridice de drept privat şi public care prelucrează date personale le revine obligaţia de a notifica Autoritatea de supraveghere, în măsura în care nu intră sub incidenţa scutirilor de la notificare stabilite prin deciziile Autorităţii de supraveghere nr. 90/2006 şi nr. 100/2007. Încălcarea acestei obligaţii poate fi sancţionată cu amendă între 500-10.000 lei.

O altă constatare din investigaţia efectuată a fost aceea că S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. nu realizează informarea persoanelor ale căror date personale le prelucrează, conform obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 677/2001. Mai mult, s-a constatat că S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. anunţa persoanele că vor fi raportate în baza de date a persoanelor rău-platnice şi nu vor mai primi credite de la bănci comerciale, ceea ce reprezintă o informare neadecvată şi excesivă cu privire la destinaţia datelor personale.

În consecinţă, societatea a fost sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei de prelucrare nelegală de date, prin nerespectarea dreptului la informare.

Astfel, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate informaţii cu privire la :

- identitatea operatorului,

- scopul în care se face prelucrarea datelor,

- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,

- dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza,

- existenţa drepturilor pentru persoana vizată prevăzute de Legea nr. 677/2001

- condiţiile în care pot fi exercitate,

- orice alteinformaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

În situaţia în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri către terţi a datelor personale, să furnizeze persoanei căreia îi aparţin datele personale aceleaşi informaţii precizate mai sus.

       Având în vedere cele constatate, reprezentanţii Autorităţii de supraveghere au subliniat, inclusiv prin procesul-verbal, că Legea nr. 677/2001 nu interzice entităţilor de drept public sau privat prelucrarea datelor de date cu caracter personal, dar instituie reguli de prelucrare, precum şi drepturi specifice persoanelor vizate în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal.

Pentru faptele contravenţionale săvârşite de S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. au fost aplicate următoarele sancţiuni:

- amendă în cuantum de 1.000 RON, conform art. 31 din Legea nr. 677/2001,

- amenda în cuantum de 1.500 RON, conform art. 32 din Legea nr. 677/2001.

            De asemenea, operatorului S.C. Urban & Asociaţii S.R.L. i-au fost făcute recomandări privind completarea notificării cu privire la prelucrările făcute în scopul diseminării pe site-ul propriu a evidenţei debitorilor împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti, a scopului precum şi a categoriilor de date prelucrate în cazul acestei categorii de persoane, în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal, precum şi realizarea măsurilor de informare a persoanelor vizate asupra drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, în termen de 5 zile de la data controlului.