Home » Protecţia datelor cu caracter personal
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Pe data de 28 martie 2008, ora 10, la sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal va avea loc întrunirea cu tema - Protectia datelor cu caracter personal în activitatile desfasurate de operatorii care presteaza servicii de întretinere si tratament - la care sunt invitati sa participe reprezentanti ai persoanelor juridice de drept privat care îsi desfasoara activitatea în acest domeniu.

Aceasta reuniune face parte din campania de informare a operatorilor cu privire la îndatoririle ce le revin în ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, dintre care subliniem obligatia de a notifica Autoritatea de supraveghere, realizarea informarii clientilor proprii, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 677/2001, asigurarea confidentialitatii si securitatii prelucrarilor de date efectuate de societatile care ofera servicii de întretinere si tratament.