Home » Protectia datelor personale - Deva
 Română | English | Francais

Protecţia datelor cu caracter personal în administraţia publică locală

 

La invitaţia domnului Aurel Pricăjan, prefectul judeţului Hunedoara, a avut loc pe data de 19 iunie 2008, în municipiul Deva, o întrunire cu tema “Protecţia datelor cu caracter personal în administraţia publică locală”, cu participarea doamnei Georgeta Basarabescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

La această întâlnire la care au fost prezenţi numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Hunedoara, s-au discutat aspecte concrete referitoare la condiţiile prelucrării datelor personale, la măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii respectivelor prelucrări.

Reprezentanţii posturilor de televiziune locale au ilustrat acest eveniment în cadrul emisiunilor de ştiri.

Pe data de 20 iunie 2008, doamna Georgeta Basarabescu – preşedinte a susţinut o alocuţiune în cadrul întrunirii organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hunedoara cu persoanele juridice de drept privat. Această acţiune se înscrie în eforturile susţinute ale Autorităţii de supraveghere în scopul informării operatorilor din domeniul privat asupra obligaţiilor specifice referitoare la prelucrarea datelor personale.