Home » Comunicat_Presa_02_02_2022
 Română | English | Francais

02.02.2022

Desfășurarea Conferinței din 28.01.2022

 

Pentru sărbătorirea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a organizat, pe data de 28 Ianuarie 2022, conferința on-line intitulată „Principalele aspecte constatate în activitatea Autorității naționale de supraveghere”, la care au luat parte reprezentanţi importanţi ai unor ministere, instituţii publice centrale, precum și numeroși reprezentanți ai celor mai importante asociații și uniuni profesionale, companii private din diverse sectoare de activitate și mass-media.

Participarea numeroasă și diversă înregistrată la această reuniune reliefează interesul și preocuparea existentă pentru aplicarea la standarde înalte a principiilor și regulilor de protejare a datelor personale.

În deschiderea evenimentului Preşedintele Autorității naționale de supraveghere, doamna Ancuța Opre, a subliniat semnificația acestei sărbători în contextul în care Parlamentul României a ratificat, prin Legea nr. 290/9.12.2021, Protocolul de amendare a Convenției 108.

De asemenea, s-au evidențiat aspectele relevante constatate în activitatea operatorilor pe parcursul anului 2021 și s-a recomandat acestora, în special, intensificarea măsurilor organizatorice interne necesare, inclusiv prin pregătirea periodică a angajaților proprii, raportat la specificul activității operatorului și atribuțiile corelate ale acestora.

Prima alocuțiune a fost susținută de domnul Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, care a subliniat importanța acordată protecției datelor cu caracter personal, mai ales în contextul pandemic, și preocupările ministerului în identificarea soluțiilor adecvate în această perioadă.

Alți distinși invitați care au susținut alocuțiuni au fost reprezentat, la nivel înalt, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, instituția Avocatul Poporului și Inspectoratul General al Poliției Române, reliefând aspecte specifice din activitatea acestor autorități.

În cadrul evenimentului, reprezentanți ai mediului universitar, ai sectorului public, dar și al celui privat au prezentat subiecte care au suscitat un interes deosebit referitoare la exercitarea efectivă a dreptului de acces, prelucrarea datelor la nivelul website-urilor și aplicațiilor mobile, considerații privind viața privată în era digitală, transferuri internaționale de date, precum și la noile metode folosite pentru afectarea datelor personale.

La încheierea conferinței, preşedintele Autorităţii a mulţumit invitaţilor pentru implicare şi a exprimat disponibilitatea instituţiei noastre de a colabora cu mediul public şi privat, în vederea asigurării unei efective respectări a dreptului la protecția datelor personale.

                             

Direcția Juridică și Comunicare

A.N.S.P.D.C.P