Home » Comunicat_Presa_06_/_04_/_2021
 Română | English | Francais

06.04.2021

Plenara EDPB

 

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, desfășurată on-line pe data de 30 și 31 martie 2021, a fost adoptată Opinia nr. 4/2021 comună cu EDPS referitoare la Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul legal pentru emiterea, verificarea și acceptarea certificatelor de vaccinare, testare și recuperare destinate facilitării liberei circulații în perioada pandemiei de Covid 19 (certificatele verzi digitale).

Prin acest document, EDPB și EDPS au reliefat anumite aspecte de natură să conducă la concordanța Propunerii cu principiile necesității și proporționalității consacrate de Regulamentul General privind Protecția Datelor, alături de asigurarea garanțiilor adecvate specifice prelucrărilor implicate.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://edpb.europa.eu/news/news_en

Direcția juridică și comunicare

ANSPDCP