Home » Comunicat_de_presa_cu_privire_la_seminarul_de_pregatire_in_domeniul_protectiei_datelor_personale_de_la_Brasov
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În perioada 26-27 martie 2009 a avut loc, în municipiul Braşov, un seminar de pregătire în domeniul protecţiei datelor personale, organizat de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, cu participarea reprezentanţilor structurilor de evidenţă a persoanelor din întreaga ţară şi ai INEP.

Obiectivul principal al reuniunii l-a reprezentat analizarea regulilor generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal în spaţiul Schengen.

La invitaţia organizatorilor, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au susţinut prezentarea cu tema : "Aspecte teoretice şi practice privind furnizarea datelor cu caracter personal".

Condiţiile în care se realizează transmiterea datelor către alte autorităţi publice au fost analizate pe larg, raportat la principiul existenţei consimţământului persoanei implicate, statuat prin Legea nr. 677/2001.

A fost subliniată în mod deosebit necesitatea realizării unei informări complete a persoanelor prin afişare la avizierele structurilor de evidenţă a persoanelor, inclusiv pe site-urile acestora, precum şi importanţa respectării dreptului de acces, intervenţie şi opoziţie al fiecărei persoane.

În contextul în care majoritatea direcţiilor/serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - în calitate de operatori de date personale - a notificat Autorităţii naţionale de supraveghere prelucrările efectuate, a fost adusă în atenţia participanţilor schimbarea intervenită în formularul care se utilizează de operatori, ca urmare a publicării Deciziei nr. 95/2008.

În ceea ce priveşte transferul datelor cu caracter personal în state terţe, în domeniul evidenţei persoanelor, acesta se realizează numai prin intermediul INEP.

Una din concluziile reuniunii a fost aceea de reactualizare a Ghidului orientativ elaborat de INEP cu avizul Autorităţii naţionale de supraveghere.

Prezentarea s-a bucurat de un real interes şi a constituit un catalizator al dezbaterilor asupra unor situaţii concrete apărute la nivelul serviciilor publice de evidenţă a persoanelor.