Home » Ziua Europeana a Protectiei Datelor - 28 ianuarie 2009
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Ziua Europeană a Protecţiei Datelor este celebrată de statele membre ale Consiliului Europei, pe data de 28 Ianuarie 2009, când se aniversează  împlinirea a 28 de ani de la adoptarea, la Strasbourg, a primului instrument juridic în domeniul protecţiei datelor: Convenţia nr. 108 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

Protecţia datelor personale în Uniunea Europeană a fost statuată, în special, prin Directiva 95/46/EC şi Directiva 2002/58/EC, acte ce stabilesc principii clare de prelucrare  a datelor personale şi conferă persoanelor fizice drepturi specifice:

  • dreptul de acces,
  • dreptul de opoziţie,
  • dreptul de intervenţie,
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
  • dreptul de a se adresa cu plângere autorităţii naţionale de supraveghere,
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

Autorităţile naţionale independente de protecţia datelor activează în prezent la nivelul fiecăruia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii, jucând un rol important în supravegherea respectării principiilor de protecţie a datelor personale şi a drepturilor persoanelor.

La nivelul Uniunii Europene, problemele ridicate de protecţia vieţii private acaparează atenţia, cu atât mai mult în ultima perioadă, când teama de atacuri teroriste şi dezvoltarea tehnologică deosebită au dus la extinderea sistemelor de supraveghere, crearea unor baze de date din ce în ce mai complexe, precum şi la utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a datelor biometrice.

Un prim semnal de alarmă referitor la necesitatea imperioasă a existenţei unui echilibru între respectarea dreptului la viaţă privată şi măsurile ce se iau în numele combaterii terorismului a fost tras de Autorităţile Europene pentru Protecţia Datelor încă din luna noiembrie 2006, cu ocazia Conferinţei Internaţionale de la Londra.

Apreciem că, în condiţiile dezvoltării tehnologice accentuate din societatea contemporană, toate persoanele trebuie să fie în deplină cunoştinţă de cauză că, de fiecare dată când accesează internetul, fac rezervări pentru călătorii, primesc tratament medical sau folosesc cărţi de credit, furnizează date personale care, folosite greşit, pot conduce la grave încălcări ale dreptului la viaţă privată al fiecăruia dintre noi.

În acest context, Autoritatea naţională de supraveghere accentuează importanţa cunoaşterii şi exercitării de către fiecare persoană a drepturilor conferite, în România, de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

În conformitate cu legea naţională cadru, respectarea principiilor de protecţie a datelor este o obligaţie legală a operatorilor de date din sectorul public sau privat, ce implică inclusiv luarea măsurilor adecvate în scopul prevenirii oricărei prelucrări neautorizate.

Ziua Europeană a Protecţiei Datelor reprezintă o oportunitate excelentă de popularizare a drepturilor de care beneficiază persoanele fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor personale.