Home » Concurs_eseu_2021
 Română | English | Francais

07.05.2021

Concurs on-line de eseuri pentru studenți

 

Autoritatea Națională de Supraveghere organizează un concurs on-line de eseuri adresat studenților, având ca temă „Asigurarea protecției datelor în domeniul educațional în contextul pandemiei COVID-19”, cu ocazia împlinirii, în data de 25 mai 2021, a trei ani de la data la care Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) a devenit aplicabil.

Concursul este adresat studenților, înscrierea la concurs urmând a se realiza prin transmiterea unui eseu de pe adresa de e-mail a participantului împreună cu consimțământul său, până la data de 18 iunie 2021, ora 12:00.

În vederea participării la concurs, este necesară stabilirea calității de student. În acest sens, participantul va face dovada faptului că este student prin transmiterea unui document relevant emis de către instituţia de învăţământ superior pe care o frecventează (spre exemplu copie de pe legitimația de student vizată pe anul universitar în curs cu blurarea datelor cu caracter personal, cu excepția numelui și a prenumelui; adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să reiasă că participantul frecventează cursurile organizate de instituția respectivă de învățământ superior, cu blurarea datelor cu caracter personal, cu excepția numelui și a prenumelui).

Eseul va avea maxim 10 pagini și va fi redactat folosind fontul Times New Roman, cu dimensiunea de 12 și o spațiere între rânduri de 1.5. În cele 10 pagini sunt incluse și notele de subsol, dacă este cazul, precum și bibliografia.

Vă rugăm să consultați „Informarea în vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru înscrierea la concursul organizat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu prilejul a 3 ani de RGPD

Eseurile vor fi transmise pe adresa de e-mail dedicată concursului: eseu2021@dataprotection.ro.   

Câștigătorul concursului va fi desemnat în data de 25 iunie 2021, iar premiul va consta într-un stagiu de practică în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.