Home » 9 mai Ziua Europei
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

9 mai – Ziua Europei prilej de a marca valorile fundamentale ale Uniunii Europene

În fiecare an, data de 9 mai este folosită pentru a serba Ziua Europei şi pentru a reaminti tuturor valorile şi principiile fundamentale care au stat la baza formării Uniunii Europene. La 9 mai 1950, la cinci ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, în cadrul unui discurs ţinut la Paris, propunea plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel producţia de armament şi posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat.

Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Ulterior statele membre au parcurs un îndelungat proces de integrare economică şi politică în jurul unor valori şi principii fundamentale comune.

Uniunea este fondată pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor. Valorile sunt comune Statelor Membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi.

Dreptul la respectarea vieţii private a persoanelor se numără printre drepturile şi libertăţile fundamentale garantate la nivel european. Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale şi, implicit a tuturor bunurilor şi serviciilor oferite în cadrul acesteia, a pus însă la încercare regulile şi principiile stabilite în domeniul protecţiei datelor personale prin intermediul Directivei 95/46/CE. Tocmai din acest motiv, statele membre, alături de instituţiile europene, au început în ianuarie 2012 un lung proces de modernizare a regulilor şi principiilor stabilite în domeniul protecţiei datelor personale. Acest proces s-a încheiat de curând prin publicarea în data de 4 mai a.c. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE şi aduce garanţii suplimentare pentru a consolida dreptul la viaţă privată în noua „eră digitală”.

Persoana/individul este plasată în centru atenţiei legiuitorului european. Nu a fost uitată, însă, nici nevoia de a asigura competitivitatea companiilor în interiorul pieţei unice europene. Sunt reduse semnificativ procedurile administrative pe care companiile, în calitatea acestora de operatori de date (sau împuterniciţi ai operatorului de date) trebuie să le urmeze, inclusiv prin crearea posibilităţii de a avea un „interlocutor” unic la nivel european.

Prevederile Regulamentului vor fi aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Textul Regulamentului (UE) 2016/679 poate fi consultat aici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC