Home » ANSPDCP a amendat Hilmi Medical Center
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei operatorului de date cu caracter personal Hilmi Medical Center SRL

Faptele constatate în urma investigației, conform procesului verbal, sunt:

       · Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă, sub forma omisiunii de a notifica în condiţiile art. 22 alin. (1) și alin. (3), art. 29 alin. (3) din Legea nr. 677/2001;

       · Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, sub aspectul nesocotirii art. 12 din Legea nr. 677/2001 privind dreptul la informare;

       · Nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la comunicările nesolicitate, contravenție prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, întrucât că Hilmi Medical Center SRL a  efectuat comunicări comerciale prin poșta electronică pentru oferirea de pachete medicale promoționale pacienților fără consimțământul prealabil și expres al pacienților și fără a oferi posibilitatea pacientilor de a se opune în vederea primirii de pachete medicale promoționale.

 

Astfel, pentru faptele constatate s-au aplicat următoarele sancțiuni:

         1. Amendă în cuantum de 3000 lei, conform art. 31 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 5, art. 6 și art. 8 din O.G. nr. 2/2001;

         2. Amendă în cuantum de 2000 lei, conform art. 31 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 5, art. 6 şi 8 din O.G. nr. 2/2001;

         3. Amendă în cuantum de 5000 lei, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, conform art. 5 art. 6 şi art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

 

Totodată, Autoritatea de Supraveghere a făcut o serie de recomandări operatorului de date cu caracter personal, printre care reamintim: Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal în scopul de „reclamă, marketing și publicitate”, respectiv în scopul  de „monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private” în termen de 5 zile de la procesului verbal; informarea persoanelor vizate, în scopurile de mai sus; întocmirea unei proceduri de securitate a datelor cu caracter personale prelucrate potrivit Ordinului nr. 52/2002; stabilirea unei perioade de stocare a datelor colectate strict pe durata necesară realizării scopului.

Pentru completa informare a publicului larg, precizăm că, în vederea exercitării drepturilor de acces, intervenţie sau opoziţie garantate de Legea nr. 677/2001, persoana fizică respectivă are posibilitatea de a înainta operatorului în cauză (din sectorul public sau privat) o cerere scrisă, datată şi semnată, la care acesta este obligat să răspundă în termen de 15 zile. 

În cazul în care, după împlinirea termenului de 15 zile, nu s-a primit un răspuns sau cererea nu a fost soluţionată, persoana vizată poate înainta o plângere Autorităţii de Supraveghere. Plângerea trebuie să fie însoţită de dovada faptului că persoana în cauză s-a adresat operatorului. În acest sens, pe site-ul instituţiei noastre, www.dataprotection.ro, la secţiunea http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere, este disponibil formularul de plângere.

 

Biroul Juridic şi Comunicare