Home » Adoptarea unor opinii de Grupul de Lucru Art. 29
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Adoptarea unor opinii de Grupul de Lucru Art. 29

 

În cadrul Reuniunii Plenare a Grupului de Lucru Art. 29 (format din reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a prelucrării datelor personale din statele membre ale Uniunii Europene), din perioada 9-10 aprilie 2014, s-au adoptat următoarele documente:

  • Opinia 4/2014 privind supravegherea comunicaţiilor electronice în scopul securităţii naţionale (WP 215), în contextul dezbaterilor internaţionale cu privire la efectele supravegherii electronice în masă asupra vieţii private;
  • Opinia nr. 5/2014 privind tehnicile de anonimizare (WP 215) în care se analizează eficienţa şi limitele actualelor tehnici utilizate pentru anonimizarea datelor cu caracter personal;
  • Opinia nr. 6/2014 privind noţiunea de interes legitim al operatorului în condiţiile art. 7 din Directiva 95/46/EC (WP 215), prin care se oferă anumite recomandări cu privire la interpretarea excepţiei de prelucrare a date cu caracter personal bazate pe invocarea unui interes legitim al operatorului, precum şi exemple de bună practică aplicabile în diverse domenii de activitate.

Documentele menţionate mai sus sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm

 

Biroul Juridic şi Comunicare