Home » Aviz negativ al Autoritatii pentru cartea electronica de identitate a minorilor sub 14 ani
 Română | English | Francais

Aviz negativ al Autoritatii pentru cartea electronica de identitate a minorilor sub 14 ani

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi-a exprimat avizul negativ faţă de proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

Prin modificările aduse acestor acte normative se intenţionează eliberarea opţională a cărţii de identitate electronice pentru copii de la vârsta de 6 ani şi a cărţii electronice de rezidenţă pentru copii de la vârsta de 12 ani, ceea ce aduce atingere dreptului la viaţă privată al minorilor lipsiţi de capacitate de exerciţiu raportat la colectarea şi stocarea datelor biometrice ale acestora (imaginea şi amprenta a două degete)

Autoritatea naţională de supraveghere a cerut ca vârsta minimă să fie de 14 ani, deoarece de la această vârstă minorul are capacitate de exerciţiu restrânsă şi în acelaşi sens sunt şi reglementările sistemului Eurodac (ce conţine datele solicitanţilor de azil şi ale străinilor reţinuţi la trecerea ilegală a unei frontiere externe).

Vârsta minimă de 14 ani este recomandată şi de Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, pentru că utilizarea datelor biometrice prezintă riscuri speciale, constituind date sensibile.

De asemenea, recomandările de la nivelul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene au precizat că folosirea datelor biometrice trebuie restricţionată pentru minori la vârsta utilizată în bazele de date biometrice de la nivel comunitar, cum este Eurodac (minim 14 ani).

Autoritatea naţională de supraveghere a cerut stabilirea vârstei minime  de 14 ani şi pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă, în cazul străinilor.