Home » Comunicat_de_presa
 Română | English | Francais

Declaraţia adoptată de Grupul de Lucru Art. 29

 

Pe data de 3 februarie 2016, în cadrul Plenarei Grupului de Lucru Art. 29 a fost adoptată o Declaraţie referitoare la transferul de date cu caracter personal către Statele Unite ale Americii, ca urmare a anunţului Comisiei Europene privind încheierea negocierilor cu SUA.

Grupul de Lucru Art. 29 a salutat finalizarea aranjamentelor destinate „EU-US Privacy Shield” şi a subliniat cele patru garanţii  importante care ar trebui respectate în cazul transferurilor către state terţe, în lumina deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în cazul Schrems.

Reamintim faptul că, în data de 6 octombrie 2015, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a declarat nevalidă Decizia 2000/520/CE a Comisiei Europene, prin care se stabilise că se asigură un nivel adecvat de protecţie în cazul transferului de date cu caracter personal din state membre ale Uniunii Europene către entităţi din Statele Unite ale Americii, ca urmare a adeziunii acestora la principiile Safe Harbour.

Ca atare, după data pronunţării hotărârii CJUE, efectuarea transferurilor în SUA se poate realiza numai în baza celorlalte garanţii de transfer prevăzute de art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 (clauze contractuale standard,  reguli corporatiste obligatorii – BCR),  precum şi în situaţiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 677/2001.

Accesarea conţinutului Declaraţiei Grupului de Lucru Art. 29 se poate realiza în limba română sau engleză.