Home » Comunicarea_Comisiei_Europene_GDPR
 Română | English | Francais

Comunicarea Comisiei Europene - GDPR

 

În data de 24 iulie 2019 Comisia Europeană a publicat Comunicarea către Parlamentul European și Consiliu „Regulile de protecția datelor ca un agent de încredere în UE și nu numai – de avut în vedere” cu privire la modul în care a fost implementat Regulamentul General pentru Protecția Datelor și efectele implementării acestuia în statele Uniunii Europene.

Așa cum se arată în conținutul Comunicării, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, se aplică de mai bine de un an în toate statele Uniunii Europene.

Protecția datelor a devenit cu adevărat un fenomen global astfel încât oamenii din întreaga lume au pus accent tot mai mult pe protecția și securitatea datelor lor cu caracter personal.

Comisia Europeană subliniază faptul că este determinată să conducă statele Uniunii Europene către o implementare cu succes a noilor reguli de protecția datelor și să acorde sprijinul necesar pentru ca aceste reguli să devină pe deplin operaționale.

Tot în acest context, Comisia precizează că, deși Regulamentul a lărgit sfera competențelor autorităților pentru protecția datelor, acestea au avut o abordare echilibrată în primul an de aplicare a Regulamentului. Autoritățile s-au concentrat mai degrabă asupra dialogului decât asupra sancționării, în special în cazul operatorilor din sectorul întreprinderilor mici care nu au ca activitate principală prelucrarea de date.

În același timp, Comisia precizează că autoritățile naționale de supraveghere nu au ezitat să aplice amenzi atunci când s-a constatat încălcarea prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor. Însă, succesul Regulamentului nu trebuie măsurat după numărul de amenzi acordate, ci după schimbările efectuate în cultura și comportamentul actorilor implicați.

De asemenea, Comisia evidențiază faptul că s-a intensificat activitatea autorităților pentru protecția datelor în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, fiind adoptate aprox. 20 de ghiduri/orientări referitoare la aspectele cheie din Regulamentul general pentru protecția datelor.

Un alt obiectiv important al Regulamentului a fost consolidarea drepturilor persoanei vizate. După un an de la aplicarea Regulamentului s-a constatat că persoanele vizate sunt mult mai informate atât în ceea ce privește drepturile de care beneficiază potrivit acestui act normativ, cât și cu privire la modul în care își pot exercita aceste drepturi.  

Astfel, având în vedere informațiile disponibile până în prezent, precum și discuțiile purtate cu părțile interesate, evaluarea preliminară a Comisia este aceea că primul an de aplicare a Regulamentului a fost în general unul pozitiv, cu toate că anumite sectoare necesită îmbunătățiri.

Textul Comunicării Comisiei Europene este disponibil în limba engleză la adresa https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_and_the_council.pdf

 

Direcția Juridică şi Comunicare

ANSPDCP