Home » Comunicat_02_/_10_/_2020
 Română | English | Francais

02.10.2020

Date statistice privind activitatea de control a ANSPDCP

 

În perioada ianuarie 2020 – septembrie 2020 Autoritatea Naţională de Supraveghere a primit un număr de 3952 de plângeri, 176 sesizări și 128 notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise investigații.

Ca urmare a investigațiilor efectuate, în această perioada au fost aplicate 22 amenzi în cuantum total de 68.900 euro și respectiv 10.000 lei, o amendă aplicată în temeiul Legii nr. 506/2004.

De asemenea, au mai fost aplicate 46 de avertismente și au fost dispuse 42 de măsuri corective.

În ceea ce privește constatările din timpul investigațiilor, cu această ocazie s-a reținut în sarcina operatorilor de date încălcarea prevederilor art. 5, art.6, art.7, art.9, art.12, art.14, art.15, art.25 și art.32 din RGPD, precum și încălcarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 506/2004.

De asemenea, în timpul investigațiilor efectuate, s-au aplicat măsuri corective, precum:

  • respectarea cererilor persoanelor vizate prin care acestea și-au exercitat drepturile în temeiul RGPD; 
  • asigurarea conformitatății operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile RGPD;
  • revizuirea şi actualizarea măsurilor tehnice şi organizatorice implementate, inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și implementarea unor masuri privind instruirea periodică a persoanelor care acționează sub autoritatea operatorului, referitor la obligațiile ce îi revin conform prevederilor RGPD, inclusiv cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii;
  • efectuarea unei evaluări privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor care să cuprindă inclusiv încadrarea într-un grad de risc, ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării;
  • revizuirea şi actualizarea măsurilor tehnice şi organizatorice implementate ca urmarea a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal.                                                 

 

Direcția juridică şi comunicare