Home » Comunicat_07_/_05_/_2021
 Română | English | Francais

07.05.2021

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna aprilie 2021, o investigație la operatorul World Class România S.A., constatând încălcarea dispozițiilor art. 32  din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul World Class România S.A. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.851.00 lei (echivalentul a 2000 EURO).

În cadrul investigației demarate în urma primirii unei sesizări, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul World Class România S.A. a postat pe grupul de WhatsApp al angajaților săi o cerere de demisie a unui salariat al său, permițând astfel accesul neautorizat al tuturor membrilor respectivului grup WhatsApp la anumite date personale ale acestuia (nume, prenume, adresă, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, informații legate de solicitarea de încetare a raporturile de muncă).

În acest context, Autoritatea Națională de Supraveghere a apreciat că operatorul World Class România S.A. nu a luat suficiente măsuri tehice și organizatorice pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale persoanei vizate.

De asemenea, operatorului World Class România S.A. i-a fost aplicată și o măsură corectivă. Astfel, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, s-a dispus operatorului să asigure conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor, a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în cazul transmiterii la distanță a datelor personale, inclusiv sub aspectul instruirii regulate a angajaților.

 

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.