Home » Comunicat_Presa_08_06_2022
 Română | English | Francais

08.06.2022

Amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna mai 2022 o investigație la societatea Wens Experience SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Societatea Wens Experience SRL, în calitate de împuternicit al unui operator, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 7.418,55 lei (echivalentul sumei de 1500 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul implicat a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal de către împuternicitul său în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor.

În cadrul investigației s-a constatat că împuternicitul Wens Experience SRL a recrutat o altă persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor angajaților operatorului fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală din partea operatorului, încălcându-se prevederile art. 28 alin. (2) din RGPD.

Precizăm că, potrivit art. 28 alin. (2) din RGPD „Persoana împuternicită de operator nu recrutează o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o autorizaţie scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizaţii generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecţii faţă de aceste modificări.”

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.