Home » Comunicat_Presa_12_01_2023
 Română | English | Francais

12.01.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna decembrie 2022 o investigație la BRISTOL LOGISTICS SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Ca atare, operatorul BRISTOL LOGISTICS SA a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.828,00 lei (echivalentul a 2000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a două notificări de încălcare a securității datelor, în baza dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În cadrul investigației s-a constatat că incidentul de încălcare a securității a constat în sustragerea unui biblioraft conținând dosarele de personal a 12 angajați, ceea ce a condus la accesarea de date personale de către persoane neautorizate.

Ca atare, s-a reținut că operatorul Bristol Logistics SA nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării generat în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, în data de 03.06.2021, fiind accesate neautorizat date cu caracter personal (date de contact/identificare, pregătire academica si profesionala, detalii legate de angajare, informații referitoare la deduceri de taxe si persoane aflate în întreținere, calificativ medicina muncii).

În același timp, în temeiul dispozițiilor art. 58 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, s-a dispus operatorului și măsura corectivă de a revizui și actualiza măsurile tehnice și organizatorice implementate ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, inclusiv procedurile de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și realizarea unei instruiri pentru persoanele autorizate să prelucreze date asupra riscurilor și consecințele pe care le implică divulgarea datelor personale.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P