Home » Comunicat_Presa_13.10.2023
 Română | English | Francais

13.10.2023

Plenara EDPB – septembrie 2023

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor desfășurată în perioada 19-20 septembrie 2023, au fost adoptate, în principal, următoarele documente:

  • Opinia nr. 1/2023 a EDPB și EDPS privind propunerea de Regulament a Parlamentului European și Consiliului privind instituirea unor norme procedurale suplimentare referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679
  • Ghidul nr. 1/2023 privind art. 37 din Directiva 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://edpb.europa.eu/news

Direcția juridică și comunicare  ANSPDCP