Home » Comunicat_Presa_20_11_2023
 Română | English | Francais

20.11.2023

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna noiembrie a anului curent o investigație la operatorul Libra Internet Bank SA în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 58 alin. (2) și art. 83 alin. (5) lit. e) și alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.454,25 lei, echivalentul a 1.500 EURO.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care s-a reclamat modalitatea în care Libra Internet Bank SA a răspuns la cererea petentului de acces la date în urma măsurii corective aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere.

În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul Libra Internet Bank SA nu a dat curs integral măsurii corective dispuse în baza art. 58 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 întrucât, în răspunsul trimis petentului nu i-a comunicat acestuia, în mod corespunzător și în termenul stabilit, toate informațiile legate de categoriile de date personale prelucrate în legătură cu petentul, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari.

De asemenea, Autoritatea Națională de Supraveghere a reținut că operatorul nu a prezentat dovezi privind comunicarea răspunsului de completare a informațiilor, așa cum a fost stabilită măsura corectivă.

Prin urmare, s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 58 alin. (2) art. 83 alin. (5) lit. e) și alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În același timp, s-a dispus față de operator și măsura corectivă de a transmite răspunsul complet la cererea petentului, prin poștă, la datele de corespondență indicate de acesta.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.