Home » Comunicat_Presa_21.09.2023
 Română | English | Francais

21.09.2023

Raport anual al ANSPDCP pe 2022

 

Raportul de activitate aferent anului 2022 este disponibil public pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea ”Informații generale/Informații de interes public/Rapoarte anuale”.

Raportul anual conține o prezentare sintetică a activității Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe, în următoarele capitole: Capitolul I – Prezentare generală, Capitolul II – Activitatea de reglementare, avizare, consultare și informare publică, Capitolul III - Activitatea de monitorizare și control, Capitolul IV – Activități în domeniul relațiilor internaționale, Capitolul V - Managementul economic al Autorității și Capitolul VI – Propuneri de lege ferenda.

În conținutul acestui Raport se regăsesc repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate în total sau diferențiat (din oficiu, respectiv pe baza plângerilor), numărul de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, amenzi aplicate, cuantumul amenzilor, avertismente, măsuri corective, numărul de puncte de vedere emise, avize emise, cereri de chemare în judecată, comunicate de presă.

De asemenea, Raportul de activitate aferent anului 2022 conține prezentarea unor cazuri din investigațiile efectuate, precum și cele mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile instituției noastre.

Referitor la activitatea de monitorizare și control, în anul 2022 Autoritatea a primit un număr total de 4260 plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 629 investigații.

Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 69 de amenzi în cuantum total de 1.058.863 lei. De asemenea, au fost aplicate 134 de avertismente și au fost dispuse 93 de măsuri corective.

Totodată, precizăm că, pe parcursul anului 2022, a fost adresat Autorității naţionale de supraveghere un număr de 948 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de către operatori și împuterniciții acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.

De asemenea, instituția noastră a emis avize asupra unui număr de 107 de proiecte de acte normative elaborate de instituţii şi autorităţi publice care implicau diverse aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 57 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În ceea ce privește activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a gestionat în anul 2022 un număr de 108 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale.

Raportul de activitate aferent anului 2022 a fost transmis instituțiilor abilitate, în concordanță cu dispozițiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.                                               

Direcția Juridică și Comunicare

A.N.S.P.D.C.P