Home » Comunicat_Presa_25_10_2023
 Română | English | Francais

25.10.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în luna octombrie 2023 o investigație la operatorul SC Spark Car Sharing SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b) raportat la art. 6 alin. (1) și art. 7 și ale art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4,975.20 lei (echivalentul a 1 000 EURO) și avertisment.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări transmise de o persoană vizată prin care s-a reclamat o posibilă încălcare a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 de către operatorul SC Spark Car Sharing SRL, o companie de închirieri vehicule în regim de car-sharing prin intermediul unei aplicații informatice.

În cadrul investigației efectuate, a rezultat că operatorul nu a prelucrat adresa de e-mail a clientului în scop de marketing direct nici în baza consimțământului și nici în baza altui temei legal.

De asemenea, s-a constatat că persoana fizică a solicitat ștergerea tuturor datelor sale din aplicație. Cu toate că operatorul a informat clientul că îi va șterge datele, a continuat să transmită o serie de mesaje de marketing direct pe adresa de e-mail a acestuia.

Ca atare, a rezultat încălcarea principiilor de prelucrare a datelor personale prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) și b) prin raportare la art. 6 alin. (1) și art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 de către operatorul SC Spark Car Sharing SRL, care nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a prelucrat adresa de e-mail a clientului cu consimțământul liber exprimat și specific al acestuia sau în baza altui temei legal și a transmis acestuia mai multe mesaje comerciale.

De asemenea, în cadrul investigației, a rezultat că operatorul a utilizat adresa de e-mail a clientului, pentru transmiterea unor mesaje prin poșta electronică, după exercitarea dreptului la ștergere a datelor de către persoana vizată, încălcând astfel prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 20016/679.

În același timp, în cadrul investigației, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale cu respectarea condițiilor privind consimțământul, pentru prelucrările de date care se bazează pe consimțământ ca temei legal al prelucrării.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.