Home » Comunicat_Presa_26.02.2024
 Română | English | Francais

26.02.2024

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

    

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat o investigație la operatorul VESTAS CEU ROMÂNIA SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 14.928 lei (echivalentul a 3 000 de EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal, conform art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Încălcarea securității datelor s-a produs ca urmare a divulgării neautorizate a datelor cu caracter personal (numele, localitatea de domiciliu, salariul, CV-ul (care conținea, în funcție de caz: fotografie, detalii de contact, adresa, naționalitate, data nașterii, gen, stare civila, status privind serviciul militar, trimiteri către profiluri pe rețele sociale, experiența profesionala, educație, abilitați tehnice), precum copii de pașapoarte) pentru un număr semnificativ de angajați, aceste date fiind accesate de la nivel intern, în repetate rânduri, și divulgate în mod ilegal către un terț.

În cadrul investigației s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, generat în special, de divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal stocate.

Totodată, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD, s-a dispus față de operatorul VESTAS CEU ROMÂNIA SRL și măsura corectivă de implementare a unei soluții de monitorizare a aplicării procedurilor de lucru implementate, pentru evitarea unor incidente de securitate similare

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P