Home » Comunicat_Presa_27_05_2021
 Română | English | Francais

27.05.2021

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna mai a anului curent o investigație la operatorul Vodafone România S.A. și a constatat încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004, modificată şi completată.

Ca atare, operatorul Vodafone România S.A. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5000 Ron.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal care a fost transmisă de operator, în baza dispozițiilor art. 33 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În cadrul acesteia, s-a constatat că au fost transmise eronat facturile aferente ale unor clienți Vodafone pe adresele de e-mail ale unor terțe persoane. Aceasta a condus la prelucrarea și accesul neautorizat la anumite date cu caracter personal ale clienților Vodafone, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, codul client, adresa.

Prin urmare, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat faptul că operatorul nu a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal, care să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate în scopurile autorizate de lege și să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva prelucrării, accesării ori divulgării ilicite.

Cu acest prilej, reiterăm necesitatea instruirii interne a angajaților de fiecare operator cu privire la regulile de protecție a datelor personale, componentă a măsurilor organizatorice obligatorii ce revin acestuia.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.