Home » Comunicat_Presa_27_08_2021
 Română | English | Francais

27.08.2021

Studiu EDPB

 

Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) a emis recent documentul intitulat ”Prezentare generală a resurselor puse la dispoziția autorităților de protecție a datelor de către statele membre și cu privire la acțiunile de aplicare de către autoritățile de protecție a datelor”.

Acest studiu a fost pregătit la solicitarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (comisia LIBE) a Parlamentului European și cuprinde anumite statistici privind resursele financiare și umane puse la dispoziție de statele membre UE și din Spațiul Economic European (SEE) autorităților naționale de supraveghere, precum și informații privind activitatea de supraveghere și control aferentă.

De asemenea, documentul subliniază faptul că protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental în UE, care necesită o supraveghere solidă, ce poate exista numai în cazul în care autoritățile de supraveghere sunt echipate în mod corespunzător cu personal și resurse, pentru a supraveghea conformitatea cu GDPR.

Mai mult, Comitetul subliniază că, pentru a ține pasul cu ritmul ridicat al dezvoltărilor tehnologice și al digitalizării, supravegherea ar trebui să se realizeze în mod susținut, motiv pentru care autoritățile de supraveghere trebuie să dispună de mijloacele și expertiza necesară pentru a face acest lucru.

Totodată, Comitetul evidențiază că datorită mecanismului de cooperare și coerență stabilit în GDPR (Ghișeul unic), autoritățile de supraveghere au devenit interdependente, iar aplicarea eficientă a acestui mecanism necesită, printre altele, ca toate autoritățile de supraveghere, precum și EDPB să fie dotate corespunzător, întrucât lipsa resurselor într-o autoritate națională de supraveghere competentă să gestioneze cazuri transfrontaliere poate avea urmări asupra respectării drepturilor cetățenilor din întreaga UE.

În același timp, în document se remarcă faptul că, pe lângă soluționarea plângerilor și efectuarea investigațiilor, GDPR prevede pentru autoritățile de supraveghere o multitudine de alte sarcini și instrumente de promovare și supraveghere a conformității, care contribuie în proporții egale la protecția dreptului fundamental la protecția datelor în UE. Acestea includ, printre altele, evaluarea impactului asupra protecției datelor, evaluarea codurilor de conduită, emiterea instrumentelor de certificare și acreditare, evaluarea BCR-urilor și, desigur, contribuția la activitatea EDPB pentru a asigura aplicarea și interpretarea consecventă a GDPR în întreaga Uniume. În acest sens, Comitetul subliniază faptul că pentru toate aceste sarcini și instrumente, dotarea adecvată a autorităților de supraveghere are o importanță semnificativă.

Documentul Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB), în limba engelză, poate fi consultat aici.

 

Directia juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.