Home » Comunicat_Presa_31_01_2024
 Română | English | Francais

31.01.2024

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în luna decembrie 2023 o investigație la operatorul Sectorul 1 al Municipiului București și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Investigația a fost demarată ca urmare a unor sesizări prin care s-a reclamat o posibilă încălcare a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679.

Astfel, operatorul Sectorul 1 al Municipiului București, prin hotărâri ale Consiliul Local, a stabilit modul în care locuitorii Sectorului 1 pot transmite documentele necesare pentru a beneficia de stimulentele financiare ale programului ”Măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1”, respectiv în format fizic sau pe o adresă de e-mail, constituită strict în scopul implementării programului. Cu toate acestea, Sectorul 1 al Municipiului București a pus la dispoziția beneficiarilor o platformă on-line, https://ticheteanticriza.primarias1.ro , pentru colectarea datelor, achiziționată înainte ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut și aprobat în cadrul Consiliului Local.

În cadrul investigației efectuate, operatorul nu a răspuns solicitărilor repetate de informații transmise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin urmare, întrucât operatorul nu a furnizat informațiile solicitate de către instituția noastră, având în vedere calitatea de instituție publică a operatorului raportat la prevederile Legii nr. 190/2018, acesta a fost sancționat cu avertisment. În același timp, s-a dispus aplicarea unei măsuri de remediere constând în furnizarea/comunicarea tuturor informațiilor solicitate.

Întrucât operatorul Sectorul 1 al Municipiului București nu a dus la îndeplinire măsura dispusă anterior printr-un planul de remediere, în termenul stabilit de autoritate, investigația a continuat.

Având în vedere că operatorul nu a făcut dovada îndeplinirii măsurii de remediere dispuse, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a sancționat Sectorul 1 al Municipiului București cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018.

În același timp, în cadrul investigației, în conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat operatorului măsura corectivă de a furniza/comunica toate informațiile solicitate, necesare pentru soluționarea aspectelor sesizate.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.