Home » Comunicat_presa_cookies
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Grupul de Lucru Art. 29 (format din reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a prelucrării datelor personale din statele membre ale Uniunii Europene) a dat publicităţii, în data de 17 februarie 2015, un comunicat de presă referitor la efectuarea unui studiu privind utilizarea modulelor cookies (fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care sunt stocate pe computerul / terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul).

Astfel, la sfârşitul anului 2014, un număr de 478 de website-uri des frecventate de utilizatorii cetăţeni europeni au fost supuse verificării privind respectarea prevederilor Directivei 2002/58/EC, modificată prin Directiva 2009/136/EC. Aceste directive au fost transpuse la nivel naţional în Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată prin  OUG nr. 13/2012.

În conformitate cu art. 27 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat, în anul 2015, investigaţii tematice privind respectarea condiţiilor prelucrării datelor prevăzute de Legea nr. 506/2004, modificată şi completată.

Activitatea principalilor furnizori de servicii de telecomunicaţii a făcut obiectul acestor investigaţii tematice privind utilizarea modulelor cookies la nivelul website-urilor proprii. În urma acestor investigaţii s-au aplicat sancţiuni în cuantum total de 68.500 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. i) pentru neîndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004, modificată şi completată.  

Autoritatea Naţională de Supraveghere mai informează că aceste investigaţii tematice privind utilizarea modulelor cookies au fost efectuate atât la nivelul operatorilor din sectorul public, cât şi la nivelul operatorilor din sectorul privat. ANSPDCP a aplicat sancţiuni de fiecare dată când s-a constatat săvârşirea contravenţiei prevăzută la art.13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 506/2004, modificată şi completată.

Comunicat de presă Grupul de Lucru Art.29