Home » Comunicat_Presa_proiect_decizii_formulare_2018
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESA

 

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea națională de supraveghere a elaborat și supune atenției proiectul a două noi DECIZII, astfel:

DECIZIE referitoare la stabilirea formularului tipizat al notificărilor privind încălcarea securității datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

DECIZIE privind aprobarea procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor.

Față de textele proiectelor acestor decizii cu caracter normativ, pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afișarea prezentului anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.