Home » Comunicat_de_presa_23_/_11_/_2020
 Română | English | Francais

23.11.2020

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 04.11.2020 o investigație la operatorul Vodafone România S.A. și a constatat  încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 15 și  art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO.

Sancțiunea a fost aplicată urmare a unor plângeri prin care se reclama faptul că operatorul nu a răspuns unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere prevăzute de art. 15 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În cadrul investigației, Vodafone România SA nu a putut face dovada soluționării cererilor de exercitare a drepturilor de acces și ștergere în termenul prevăzut de art. 12 din Regulament.

Totodată, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a comunica un răspuns petentului la cererile sale cu privire la măsurile adoptate în baza acestora.

 

 

A.N.S.P.D.C.P.