Home » Comunicat de presă referitor la investigaţia efectuată la SC Petrom SA
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat o investigaţie la Petrom SA, unde a constatat că se realiza monitorizarea accesului persoanelor în spaţii publice/private prin mijloace de supraveghere video, fără declararea acestei prelucrări de date.

 În acelaşi timp, s-a constatat că nu se efectuase nici informarea persoanele cu privire la utilizarea camerelor video.

Aceste fapte au fost sancţionate cu amendă contravenţională în cuantum total de 2.700 RON.

În acest context, subliniem că imaginea unei persoane reprezintă dată cu caracter personal, iar captarea, înregistrarea, stocarea, transmiterea sau comunicarea datelor constând în imagini şi  sunete constituie operaţiuni de prelucrare.

Prelucrarea datelor personale prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea principiului proporţionalităţii scopului legitim urmărit şi în cazul în care alte măsuri de prevenire, protecţie şi securitate se dovedesc în mod clar insuficiente şi/sau inaplicabile.

Subliniem că orice persoană juridică care instalează camere de supraveghere video are obligaţia de a notifica Autoritatea naţională de supraveghere, anterior începerii respectivei prelucrări.