Home » Raportarea datelor personale la Biroul de Credite
 Română | English | Francais

Comunicat de Presa privind raportarea datelor personale la Biroul de Credite

 

Faţă de solicitarea primită din partea S.C. Vodafone S. A. care propune extinderea sferei participanţilor la sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit prin includerea şi a societăţilor de telefonie, subliniem că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal apreciază că, prin participarea societăţilor de telefonie la sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, s-ar ajunge la o încălcare gravă a dreptului la viaţă privată.

Ocrotirea dreptului la viaţă privată este obiectivul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Poziţia instituţiei noastre se întemeiază pe prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, ale Directivei 95/46/EC privind protecţia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor personale, ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a art. 26 din Constituţia României, a principiilor de prelucrare a datelor personale statuate atât pe plan european, cât şi prin legislaţia naţională.

Pornind de la necesitatea respectării dreptului persoanelor de a nu fi supuse unor decizii individuale automate de natură a evalua aspecte precum credibilitatea sau solvabilitatea, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal subliniază că activitatea de transmitere a datelor personale în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit este de natură să producă efecte asupra unui număr considerabil de cetăţeni şi să aducă atingere vieţii private a persoanelor fizice.

Dorim să atenţionăm cu privire la riscurile implicate de participarea societăţilor de telefonie la Biroul de Credit, deoarece astfel s-ar ajunge ca aceste companii de telefonie să aibă acces la informaţii deţinute de băncile care îşi raportează clienţii la acelaşi Birou de Credite, ceea ce implică o încălcare a confidenţialităţii relaţiei dintre bancă şi clientul acesteia, în condiţiile în care informaţiile bancare sunt supuse secretului bancar.

În cazul admiterii societăţilor de telefonie şi a celor de utilităţi la sistemul Biroului de Credit s-ar ajunge la raportarea excesivă a datelor personale legate de situaţia financiară şi comportamentul la plată al persoanelor fizice, de natură a aduce atingere chiar asigurării dreptului la nivel de trai decent în România.

În acelaşi scop, subliniem că societăţile de telefonie dispun de sistemul Preventel, comun, distinct şi specific domeniului telefoniei, prin care pot verifica clienţii cu datorii rezultate din achitarea cu întârziere/neachitarea facturilor emise.

În consecinţă, Decizia nr. 105/2007 nu va fi modificată.

Reiterăm faptul că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, prin care s-a reglementat, în principal, că:

  • pot participa la sistemele de tipul birourilor de credite numai instituţiile financiare şi de credit, societăţile de leasing şi cele de asigurări pentru produsele de tip credit;
  • perioada de stocare a datelor referitoare la întârzierile la plată (date negative) este de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise, în cazul neachitării restanţelor până la data respectivă;
  • este obligatorie înştiinţarea prealabilă a persoanei fizice, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înainte de data transmiterii datelor către biroul de credit.