Home » Comunicat presa cu privire la investigaţia efectuată la S.C. Vodafone România S.A.
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În luna februarie s-a efectuat o investigaţie la S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., în urma primirii unei plângeri prin care se semnala o posibilă încălcare a dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Astfel, petentului i se transmiseseră mesaje promoţionale pe numărul de telefon mobil, deşi la încheierea contractului îşi exprimase dorinţa de a nu primi astfel de mesaje.

În controlul realizat de Autoritatea naţională de supraveghere s-a constatat că petentul îşi exercitase şi dreptul de opoziţie prevăzut de Legea nr. 677/2001, faţă de primirea prin  SMS-uri a respectivelor mesaje.

În acest sens, art. 12 din Legea 506/2004 interzice efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de operare, care nu necesită intervenţia unui operator uman prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, fără consimţământul prealabil al destinatarului.

În consecinţă, Autoritatea naţională de supraveghere a constatat săvârşirea contravenţiei de nerespectare a prevederilor referitoare la trimiterea de comunicări comerciale nesolicitate din Legea nr. 506/2004 şi a sancţionat operatorul cu amendă contravenţională în cuantum de 7.000 RON.