Home » Extinderea atributiilor ANSPDCP
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Începând cu data de 21 ianuarie 2008, se extind atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prin Legea nr. 298/2008 se urmăreşte reglementarea la nivel naţional a obligaţiei furnizorilor de servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţilor lor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice, pentru punerea acestora la dispoziţie autorităţilor competente în scopul utilizării în cadrul activităţilor de cercetare, descoperire şi urmărire a infracţiunilor grave.

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor avea obligaţia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea şi administrarea unei baze de date, în format electronic, în vederea reţinerii, pentru o perioadă de 6 luni de la data efectuării comunicării, a următoarelor categorii de date: datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări; datele necesare pentru a determina data, ora şi durata comunicării; datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare; datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; datele necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile.

Această lege nu se aplică în ceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice.

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor avea obligaţia ca, pe baza autorizaţiei emise de magistrat, să transmită de îndată autorităţilor competente datele reţinute în baza Legii nr. 298/2008.

La sfârşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute în baza acestei legi, cu excepţia datelor puse la dispoziţia autorităţilor competente în aplicarea prezentei legi şi care au fost păstrate de către acestea, vor fi distruse prin proceduri automatizate, ireversibil.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

  • neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 298/2008,  referitoare la reţinerea datelor timp de 6 luni de la momentul efectuării comunicării;
  • neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3)
  • neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 din Legea nr. 298/2008, referitoare la respectarea anumitor principii la reţinerea datelor stabilite.

Aceste contravenţii se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 500.000 lei.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va monitoriza aplicarea prevederilor acestei legi, având competenţa de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunilor corespunzătoare.

În ceea de priveşte dispoziţiile Legii nr. 298 /2008 privind reţinerea datelor de trafic şi localizare corespunzătoare serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet, acestea se vor aplica începând cu data de 15 martie 2009.