Home » DECIZIE_nr_132_din_20_decembrie_2011
 Română | English | Francais

Decizia nr. 132 din 20 decembrie 2011

 

La data de 28 ianuarie 2012 va intra în vigoare Decizia nr. 132/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și publicată în Monitorul Oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011.

 Reglementarea a fost necesară pentru a asigura condiții clare de utilizare a codului numeric personal, întrucât s-au constatat numeroase situații de colectare și prelucrare fără o justificare temeinică a acestei date personale cu caracter special.

Decizia a interzis efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care conțin codul numeric personal, cu excepția situațiilor în care există o dispoziție legală expresă sau persoana vizată și-a dat în mod expres acordul, ori a fost obținut avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal