Home » Decizie_scutiri_notificari_noua_5_11_2015
 Română | English | Francais

Comunicat de Presã

 

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea naționalã de supraveghere a elaborat și supune atenției proiectul unei noi DECIZII privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea altor decizii.

Urmare a postării inițiale a proiectului deciziei sus-menționate pe site-ul insituției noastre, pe data de 21.09.2015, precum și a observațiilor și propunerilor pertinente transmise de către unele entități, s-a stabilit forma modificată a acestui proiect.

Fațã de textul proiectului acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afișarea prezentului anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.