Home » HOT CJUE
 Română | English | Francais

                COMUNICAT DE PRESĂ

 

Prin Hotărârea din 11 decembrie 2014 (C-212/2013), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat următoarele:

Articolul 3 alineatul (2) a doua liniuță din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că operarea unui sistem de supraveghere video care determină o înregistrare video a unor persoane stocată pe un echipament de înregistrare în mod continuu, cum ar fi un hard disk, instalat de o persoană fizică în locuința sa de familie în vederea protejării proprietății, a sănătății și a vieții proprietarilor locuinței, acest sistem supraveghind de asemenea un spațiu public, nu constituie o prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cursul unei activități exclusiv personale sau domestice în sensul acestei dispoziții.

Din hotărârea instanței europene, rezultă faptul că aceste prelucrări intră sub incidența Legii nr. 677/2001 și a Deciziei nr. 52/2012, iar persoanele fizice în cauză au calitatea de operatori de date cu caracter personal şi trebuie să respecte regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal (imaginea). Precizăm că, potrivit art. 2 alin. 6 din Legea nr. 677/2001, această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere atrage atenția persoanelor fizice care intenționează să realizeze astfel de operațiuni de prelucrare a datelor să orienteze camerele video în așa fel încât să evite supravegherea spațiului public.

În măsura în care camerele video instalate de o persoană fizică captează imagini şi de pe un spaţiu public, respectiva persoană fizică devine operator de date cu caracter personal și va avea obligația de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001.

Hotărârea din 11 decembrie 2014 (C-212/2013) a Curții de Justiție a Uniunii Europene

 

 

Biroul Juridic şi Comunicare
 17.12.2014