Home » Hotarari_definitive_de_mentinere_a_sanctiunilor_aplicate_de_Autoritatea_de_supraveghere
 Română | English | Francais

Hotărâri definitive de menţinere a sancţiunilor

aplicate de Autoritatea de supraveghere

 

Având în vedere că, prin hotărâri definitive pronunţate în 2018, instanţele de judecată au menţinut în cea mai mare parte sancţiunile contravenţionale aplicate de Autoritatea de supraveghere în urma investigaţiilor desfăşurate până la 25 mai 2018, prezentăm în continuare cele mai relevante situaţii:

1. SC ECO Private Services SRL

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- „Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă”, prevăzută de art. 31 din Legea nr. 677/2001, sub forma omisiunii de notificare, cu încălcarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 677/2001, întrucât ECO PRIVATE SERVICES SRL nu a făcut dovada notificării prelucrării datelor cu caracter personal care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice deși utilizează sisteme de geolocalizare din anul 2017, instalate pe autovehicule.

- „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea art. 12 alin. 1 din Legea nr. 677/2001, întrucât ECO PRIVATE SERVICES SRL nu a prezentat nicio dovadă sub nicio formă prevăzută de lege a informării persoanelor vizate cu mențiunile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 677/2001, pentru nici unul dintre scopurile în care prelucrează date cu caracter personal.

- „Neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate”, prevăzută de art. 33 din Legea nr. 677/2001, prin neîndeplinirea obligațiilor privind aplicarea măsurilor de securitate și de păstrare a confidențialității prelucrărilor prevăzute de art. 19 și art. 20 din Legea nr. 677/2001, deoarece ECO PRIVATE SERVICES SRL nu a întocmit și implementat o politică de securitate care să cuprindă cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date pe care le efectuează.

- „Nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004, modificată și completată”, întrucât ECO PRIVATE SERVICES SRL, la nivelul site-ului www.ecoprivateservices.ro, pentru informațiile stocate în echipamentul terminal al utilizatorului nu a îndeplinit în mod cumulativ condițiile prevăzute de art. 4 alin. (5), lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004, respectiv obținerea acordului utilizatorului în cauză pentru cookie-urile existente la nivelul site-ului www.ecoprivateservices.ro și furnizarea informațiilor anterior exprimării acordului privind scopul general al procesării informațiilor stocate, durata de viață, ce informații sunt stocate și accesate precum și permiterea stocării și/sau accesului unor terți la informațiile stocate în echipamentul terminal al utilizatorului, contravenție prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 506/2004, modificată și completată.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 9.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

2. Verida Credit IFN SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

- „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA nu a făcut dovada înştiinţării prealabile a persoanei vizate, ceea ce contravine prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin.(1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 17.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

3. SC Bancpost SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Bancpost SA a transmis date negative la Biroul de Credit SA, raportat la 7 cazuri analizate în cuprinsul procesului-verbal, s-a constatat că pentru o parte dintre cazuri nu a realizat informarea prealabilă a clienților, deși a înregistrat datele negative ale acestora în sistemul de evidență a Biroului de Credit, încălcându-se dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) și c), art. 12 din Legea nr. 677/2001 coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007”

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

4. SC Banca Românească SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta - Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta - Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

5. Easy Asset Management SA

- „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, fără să facă dovada informării prealabile a acestora, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 9 alin.(1) din Decizia nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007;

- „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, iar în cazul a 3 dintre petenţi au fost transmise datele înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

6. SC ERB Retail Services IFN SA

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu nesocotirea dreptului prevăzut de art. 14 alin. (1) și (3) din Legea nr. 677/2001, întrucât SC ERB Retail Services IFN SA nu a dat curs cererii persoanelor vizate (4 petiţionari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

7. Simplu Credit IFN SA

- „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Simplu Credit IFN SA, a transmis date negative, aferente contractului de credit încheiat cu persoană vizată (client-petiţionar), fără să facă dovada informării prealabile a acesteia, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) şi 9 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, a transmis date inexacte şi incorecte contrar dispoziţiilor art. 4  alin. (2) din aceeaşi decizie şi înainte de 30 de zile de la data scadenţei contrar dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi decizie, cu încălcarea prevederilor art. 4 lit. a) şi c) şi art. 12 din Legea nr. 677/2001;

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu nesocotirea dreptului prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, întrucât Simplu Credit IFN SA nu a dat curs cererii unei persoane vizate (client-petiţionar), prin care aceasta și-a exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 5.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

8. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate (2 petiţionari), prin care aceştia și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a făcut dovada că a realizat informarea prealabilă a acestora, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit privind înscrierea, inclusiv a menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007 şi nu a respectat dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 8.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

9. SC Banca Comercială Română SA

Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unei persoane vizate, prin care aceasta și-a exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

10. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit privind înscrierea inclusiv a menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererii unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 11.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

11. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a făcut dovada că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007 şi nu a respectat dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007 până la data încheierii procesului verbal.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 11.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

12. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea şi-au exercitat dreptul de intervenţie, în sensul de a șterge toate informațile negative de la Biroul de Credit ne conforme cu prevederile art. 8 și 9 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 15.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

13. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

-”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unei persoane vizate (petiţionar) prin care aceasta și-a exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a acesteia, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007 și a comunicat petiţionarului răspunsuri cu depășirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 14 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, pentru care s-a aplicat sancţiunea cu amendă de 12000 lei.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unei persoane vizate (petiţionar), prin care aceasta și-a exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a făcut dovada că a realizat informarea prealabilă a acesteia, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, inclusiv pentru înscrierea menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007 și a comunicat petiţionarului răspunsuri cu depășirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 14 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, pentru care s-a aplicat sancţiunea cu amendă de 12000 lei.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 24.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

14. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, sub forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 din Decizia 105/2007, întrucât Banca Comercială Română SA nu a dat curs integral cererilor unei persoane vizate, prin care acesta și-a exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a tuturor datelor negative transmise la Biroul de Credit fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 25.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

15. SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, sub forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și (3) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat, în toate cazurile, informarea prealabilă a persoanelor vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit inclusiv cu privire la înscrierea menţiunii „cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, sub forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și (3) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat, în toate cazurile, informarea prealabilă a persoanelor vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit inclusiv cu privire la înscrierea menţiunii „cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, sub forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și (3) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat, în toate cazurile, informarea prealabilă a persoanelor vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de inclusiv cu privire la înscrierea menţiunii „cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

- ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, sub forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și (3) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat, în toate cazurile, informarea prealabilă a persoanelor vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 40.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.