Home » Invalidarea Directivei 2006/24/EC de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, pe data de 8 aprilie 2014, că Directiva 2006/24/EC privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul activităţii de furnizare de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, este invalidă întrucât contravine dreptului la viaţă privată şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, consacrate prin prevederile art. 7 şi art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Directiva 2006/24/CE prevedea obligaţia furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii de a reţine, pe o perioadă de timp cuprinsă între 6 şi 24 de luni, anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţilor lor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice, pentru punerea acestora la dispoziţie autorităţilor competente în scopul utilizării în cadrul activităţilor de cercetare, descoperire şi urmărire a infracţiunilor grave.

Acest act comunitar a fost transpus iniţial prin Legea 298/2008, neavizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi care a fost declarată neconstituţională, prin Decizia nr. 1258/2009 a Curţii Constituţionale, întrucât afectează dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, dreptul la secretul corespondenţei şi libertatea de exprimare, într-o manieră ce nu corespunde art. 53 din Constituţia României (privind condiţiile de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi).

Ulterior, ca urmare a declanşării procedurii de infrigement de către Comisia Europeană, pentru implementarea Directivei 2006/24/CE a fost adoptată Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, neavizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în considerarea necesităţii respectării vieţii private.

Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene poate fi accesată la acest link in engleza.

 

                                                                                    Biroul juridic şi comunicare ANSPDCP