Home » Investigatie la Inspectoratul de Stat in Constructii
 Română | English | Francais

Investigație la Inspectoratul de Stat în Construcții 

 

 Autoritatea națională de supraveghere a fost sesizată în legătură cu dezvăluirea nelegală a datelor personale de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

În timpul investigației efectuate, reprezentanții Autorității naționale de supraveghere  au constatat că petiționara se adresase Inspectoratului de Stat în Construcții, în baza Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public, în același timp cu alți petiționari, solicitând, în mod individual, aceleași informații.

Inspectoratul de Stat în Construcții a formulat un singur răspuns, conținând în clar date cu caracter personal (nume, prenume, adresa poștală și adresa de e-mail) ale tuturor petiționarilor care au solicitat aceleași informații și l-a transmis tuturor, astfel încât au fost dezvaluite date personale fără consimțământ sau temei legal.

Ca atare, reprezentanții Autorității naționale de supraveghere au considerat că, prin răspunsul formulat, Inspectoratul de Stat în Construcții a efectuat o prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal, întrucât în cadrul adresei transmise către mai multe persoane a dezvăluit datele personale, fără consimțământul expres al petiționarilor și/sau în lipsa unui temei legal expres care să permită o astfel de diseminare.

Prin urmare, Inspectoratul de Stat în Construcții a fost sancționat contravențional.