Home » Manualul_FRA
 Română | English | Francais

Manualul FRA privind legislația referitoare la

protecția datelor cu caracter personal în Europa

 

În data de 29 mai 2018, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a publicat un nou manual care oferă o privire de ansamblu asupra cadrului juridic de protecție a datelor cu caractare personal din Europa, inclusiv jurisprudența importantă.

Documentul a fost elaborat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în cooperare cu Consiliul Europei și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Obiectivul acestei publicații este de a îmbunătăți cunoașterii regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, în special printre angajații care prelucrează date cu caracter personal sau care intră în contact cu acestea. Documentul oferă noi informații privind modificările aduse de actuala reformă a cadrului juridic privind protecția datelor.

Varianta în limba engleză a manualului este disponibilă aici: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law.