Home » Numirea_noului_Presedinte_al_ANSPDCP
 Română | English | Francais

Numirea noului Presedinte al ANSPDCP

 

Prin Hotărârea nr. 48 din 26 iunie 2013 doamna Ancuţa Gianina Opre a fost numită în calitate de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Menţionăm că doamna Ancuţa Gianina Opre îşi desfăşoară în prezent activitatea în calitate de conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti. Are o experienţă profesională de peste zece ani în domeniul dreptului, iar în trecut a ocupat funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (2009).

Numirea doamnei Ancuţa Gianina Opre vine ca urmare a revocării, prin Hotărârea Senatului României nr. 45 din 25 iunie 2013, din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a doamnei Georgeta Basarabescu, având în vedere concluziile Raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/89 din 7 iunie 2013, înregistrat la Biroul Permanent al Senatului cu nr. 846 din 11 iunie 2013, precum şi Hotărârea Biroului Permanent al Senatului adoptată în şedinţa din data de 17 iunie 2013.